Läkarmaterialet – digitalt nedladdning

Nedan kan du direkt ladda ner vårt läkarmaterial.
Vill du istället prenumerera så du får besked om nya versioner eller beställa materialet i utskrift form finns möjligheten längre ned på sidan.

Översikt kunskapsläget

oversikt over kunskapslaget sep 2018

Fakta till läkare

fakta till lakare utredning och behandling mecfs rme 170926

Primer – engelska

Primer Post 2014 conference

Primer Svensk sammanfattning

primer svensk sammanfattning 2014

X