Forskning

Forskning

Under de senaste åren har forskningen om ME/CFS gått snabbt framåt. Det som tidigare var ett fält av små, isolerade studier börjar nu bli ett sammanhängande forskningsområde.

Ett alltmer omfattande internationellt samarbete mellan forskare och institutioner och med ökande finansiering, framför allt i USA genom anslag såväl från från NIH (National Institutes of Health) och från ideella organisationer som t.ex. OMF (Open Medicine Foundation) och SMCI (Solve ME/CFS Initiative), har stora och avancerade studier blivit möjliga.

Det finns inom den internationella forskarvärlden en påtaglig optimism om att sjukdomsmekanismer ska kunna kartläggas och behandlingsmetoder utvecklas.

I jämförelse med forskningen om andra sjukdomar är dock ME/CFS-forskningen fortfarande kraftigt underfinansierad och i Sverige är de offentliga anslagen närmast försumbara.

Gå gärna vidare in på sidorna om forskning, se föredrag, läs senaste nytt och beställ information.

Mer att läsa

Invest in ME

I månadsskiftet maj/juni varje år anordnar organisationen Invest in ME en stor forskningskonferens. RME har varje år representanter på plats under konferensen och våra medlemmar får under hösten en sammanfattning av vad som kommit upp. Konferensen går också att följa live via nätet. 

ME/CFS-dagarna

RME anordnar varje år i oktober en konferens kring ME/CFS. Konferenserna har olika tema varje år och målgruppen är bland annat vårdpersonal.

Konferenserna går att se live via vår hemsida och spelas också in.

Mer information och tidigare års konferenser finns här.

Länkar till mer information

Open Medicine Foundation

Senast från Twitter

Senast från facebook

Information från RMEs förbundsstyrelse.

MBS-studien

Två forskare knutna till Karolinska Institutet söker nu deltagare till en studie Känslofokuserad psykodynamisk skrivterapi för kroppssyndrom.

Den målgrupp som anges i ansökan till EPM är Patienter med kroppssyndrom (Engelska: Somatic symptom disorder; SSD) som har ett eller fler kroppsliga symptom som huvudvärk, magont eller uttalad trötthet som de ägnar mycket tid och energi till att hantera (DSM-5 2013) Rekrytering av deltagare skall främst ske via specialmottagningar för smärta och gastro-intestinala besvär.

Indirekt anges dock personer med ME/CFS som lämpliga deltagare genom att ”kroniskt trötthetssyndrom” i inbjudan nämns bland de sjukdomstillstånd där behandling med KBT har haft begränsad effekt och som man nu vill erbjuda att pröva andra vägar till ökad hälsa. Däremot anges det i exklusionskriterierna att patienter med allvarlig fysisk sjukdom inte är aktuella.

Eftersom medlemmar i RME oroats av denna inbjudan vill förbundsstyrelse framhålla följande:

Aktuell forskning visar att ME/CFS är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Därmed bör patienter med ME/CFS inte vara aktuella för den föreslagna studien.

Förbundsstyrelsen tar avstånd från föreställningen att ME/CFS kan inkluderas i begreppet BMS Body Mind Syndrom; SSD Somatic Symtom Disorder eller Medicinskt oförklarade symtom.

Förbundsstyrelsen rekommenderar att personer med ME/CFS, som är intresserade av att deltaga, noggrant läser de råd som finns här (RME om att delta i forskningsstudier) innan de tar ställning till ett ev. deltagande i MBS-studien eller i andra studier.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X