Bli medlem

Varför ska jag vara medlem?

Du är varmt välkommen att bli medlem i RME oavsett om du själv är sjuk, är anhörig eller vän till någon som är sjuk eller om du helt enkelt bara vill stötta RME:s arbete.

Som medlem i RME får Du hjälp med att hålla dig uppdaterad om och få relevant information kring det senaste rörande ME/CFS. Du får också möjlighet att få kontakt med andra som är i en liknande situation som Din oavsett om du är sjuk eller anhörig. Som medlem i RME får du tillgång till flera olika sorters medlemssidor och material och delta i din regionförenings aktiviteter.

För oss som har en uppgift inom förbundet ser vi vikten av att vi är många medlemmar då vi ska bedriva påverkan och föra samtal med politiker och andra beslutsfattare, vård och myndigheter.

Att Du blir medlem i RME gynnar alltså både Dig, RME och andra ME-sjuka. 

Vi har fyra sorters medlemskap:

Huvudmedlem – 250 kr/år

 • Löpande medlemsinformation
 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte och kan bli invald i styrelse

Familjemedlem – 100 kr/år

 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte och kan bli invald i styrelse
 • Ska vara folkbokförd på samma adress som en huvudmedlem – medlemsnummer och namn på huvudmedlem måste uppges vid registrering
 • Får inte löpande medlemsinformation

Barnmedlem – Gratis

 • För minderårig (under 18 år)
 • Ska vara folkbokförd på samma adress som en huvudmedlem – medlemsnummer och namn på huvudmedlem måste uppges vid registrering
 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte
 • Får inte löpande medlemsinformation

Stödmedlem – 150 kr/år

 • Får kallelse till årsmöte men ingen medlemsinformation
 • Har inte rösträtt vid årsmöten
 • Kan inte delta i styrelsearbete

Om du vill göra mer för att stötta RME:s arbete än att bara vara medlem är du välkommen att höra av dig. RME är ett ideellt förbund utan anställd personal och det finns alltid plats för fler som vill delta i arbetet.

Varmt välkommen!

Gör så här!

Du kan bli medlem på två sätt:

 • genom att registrera dig online genom att klicka på knappen nedan
 • genom att ladda ner en blankett som sedan skickas/mejlas till oss. 

När vi fått din betalning aktiveras ditt medlemskap och du får då ett välkomstmeddelande så du vet att ditt medlemsskap är igång. 

Instruktion för att bli medlem online finns här:
Registrering – instruktion

Senast från Twitter

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X