Ge en gåva

Hjälp oss att lösa gåtan!

Forskningskonto

RME har ett speciellt forskningskonto. Alla pengar som skänks till detta går oavkortat vidare till viktig forskning kring ME/CFS. Du är välkommen att bidra!

Kontot töms några gånger varje år och pengarna skickas då till Open Medicine Foundation (OMF). OMF gör sedan en fördelning till forskare som ansöker om medel till sin forskning. RME ger inte bidrag direkt till någon forskare eller något forskningsprojekt, men kan framföra synpunkter till OMF om vem som ska beviljas bidrag.

Bankgironummer: 136-7481
Swishnummer: 123 056 33 95 (mottagare: RME Forskning)

Vi kan ännu inte erbjuda autogiro men det går att bli månadsgivare genom att sätta en ständig överföring till vårt bankkonto i Handelsbanken:
Clearingnummer: 6723
Kontonummer: 795 629 818

För betalning från utland:
BIC: HANDSESS
IBAN:  6000 0000 0007 9562 9818
Landskod: SE
Handelsbanken
Kungsträdgårdsgatan 2
106 70 STOCKHOLM

Läs mer om OMF:s verksamhet längre ner på sidan eller på OMF:s egen hemsida.

Gåvokonto

Du är välkommen att bidra till RME:s verksamhet genom donationer till vårt gåvokonto. Tillgångarna på detta konto används till särskilda större projekt, t.ex. våra uppskattade konferenser.

Bankgironummer: 782-0517
Swishnummer: 123 252 98 16 (mottagare: RME Gåvor)

Vi kan ännu inte erbjuda autogiro men det går att bli månadsgivare genom att sätta en ständig överföring till vårt bankkonto i Handelsbanken:
Clearingnr: 6723
Bankkontonr : 986 486 388

För betalning från utland:
BIC: HANDSESS
IBAN:  SE96 6000 0000 0009 8648 6388
Landskod: SE
Handelsbanken
Kungsträdgårdsgatan 2
106 70 STOCKHOLM

Mer att läsa

OMF.png

Open medicine Foudation (OMF) startades 2012 av Linda Tannenbaum. OMF är en amerikansk ideell organisation som grundades som finnsierar och initierar banbrytande forskning om komplexa kroniska sjukdomar. Man har fokus på ME/CFS men även på andra sjukdomar som delar vissa symptom med ME/CFS, såsom Fibromyalgi samt Kronisk Borrelia.

OMF: s stora pågående projekt är “End ME/CFS Project”.

OMF: s arbetar genom att knyta välkända forskare med kompetens inom kroppssystem kopplade till neuroimmuna sjukdomar till sig. Organisationen har också ett omfattande patientnätverk.

The End ME/CFS Project

Projektet som nu är i fokus hos OMF grundades genom idén att en omfattande, tvärvetenskaplig insats behövs för att få fram genombrott i förståelsen av ME/CFS och relaterade kroniska komplexa sjukdomar.

Målet är att koppla samman de skickligaste experterna, både redan verksamma inom området och nya, samt främja öppenhet och informationsdelning.

OMF har en ME/CFS Scientific Advisory Board som leds av Dr. Ronald W. Davis. Detta råd samarbetar för att leda arbetet med strategisk forskning kring ME/ CFS framåt på snabbaste, mest priseffektiva och systematiska sättet.

Fler sidor att läsa

Länkar till mer information

 

Senast från Twitter

Senast från facebook

Information från RMEs förbundsstyrelse.

MBS-studien

Två forskare knutna till Karolinska Institutet söker nu deltagare till en studie Känslofokuserad psykodynamisk skrivterapi för kroppssyndrom.

Den målgrupp som anges i ansökan till EPM är Patienter med kroppssyndrom (Engelska: Somatic symptom disorder; SSD) som har ett eller fler kroppsliga symptom som huvudvärk, magont eller uttalad trötthet som de ägnar mycket tid och energi till att hantera (DSM-5 2013) Rekrytering av deltagare skall främst ske via specialmottagningar för smärta och gastro-intestinala besvär.

Indirekt anges dock personer med ME/CFS som lämpliga deltagare genom att ”kroniskt trötthetssyndrom” i inbjudan nämns bland de sjukdomstillstånd där behandling med KBT har haft begränsad effekt och som man nu vill erbjuda att pröva andra vägar till ökad hälsa. Däremot anges det i exklusionskriterierna att patienter med allvarlig fysisk sjukdom inte är aktuella.

Eftersom medlemmar i RME oroats av denna inbjudan vill förbundsstyrelse framhålla följande:

Aktuell forskning visar att ME/CFS är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Därmed bör patienter med ME/CFS inte vara aktuella för den föreslagna studien.

Förbundsstyrelsen tar avstånd från föreställningen att ME/CFS kan inkluderas i begreppet BMS Body Mind Syndrom; SSD Somatic Symtom Disorder eller Medicinskt oförklarade symtom.

Förbundsstyrelsen rekommenderar att personer med ME/CFS, som är intresserade av att deltaga, noggrant läser de råd som finns här (RME om att delta i forskningsstudier) innan de tar ställning till ett ev. deltagande i MBS-studien eller i andra studier.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X